اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۱۵۳۶-۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۸۴۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۸۱۵۳۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۱۲۴۴۶۰۴۲۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه تئاتر دهقان ، پاساژ لاله زار 110 ، طبقه 3، پلاک 24

کابلشو | پرس کابلشو هیدرولیک صنعت برق شیرازی

تلفن

    • ۳۳۹۸۱۵۳۶-۷ ۲۱ ۰۰۹۸
    • ۳۶۰۵۸۴۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۳۹۸۱۵۳۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۰۹۱۲۴۴۶۰۴۲۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

    دفتر مرکزی

    • تهران،
      لاله زار جنوبی ، کوچه تئاتر دهقان ، پاساژ لاله زار 110 ، طبقه 3، پلاک 24